Laatste wijziging / Last update:
2 februari 2021/ February 2, 2021

Wijzigingsgeschiedenis
INLEIDING

Mijn naam is Paul. Ik ben geboren in 1950 en heb de jaren zestig heel bewust meegemaakt. Ik haalde wekelijks de Top-40 bij de platenzaak en hield in een kaartsysteem de hitlijsten van ieder jaar bij. Ik kocht mij blauw aan singles en LP's maar stom genoeg heb ik veel van die platen weggedaan. Ook heb ik al die archiefgegevens jammer genoeg weggegooid. Gelukkig kon ik met het boek Hitdossier in de hand een overzicht samenstellen van alle nummers die tussen 1 januari 1960 en 31 december 1970 op de Hitparade hebben gestaan. Dat zijn in het totaal 2305 nummers, die ik inmiddels heb verzameld. Ik beschik dus over een compleet muzikaal archief van de hits van de zestiger jaren.

Via deze website wil ik informatie geven over de hits van de jaren zestig, de artiesten en de songteksten. Deze site is op 23 februari 2003 de lucht ingegaan en zal de komende tijd verder uitgebouwd en verfraaid worden. Op dit moment zijn via de volgende links de overzichten van alle hits uit de verschillende jaren terug te vinden. Tot 1965 gaat het om hitparades die niet elke week werden gepubliceerd (Muziek Expres, Tuney Tunes etc.). Vanaf 2 januari 1965 betreft het alle nummers die ooit (al is het maar één week op nummer 40) in de Veronica Top-40 hebben gestaan. Veel plezier met deze website en ik houd mij voor opmerkingen, vragen en aanvullingen aanbevolen (E-mail).

Mede dankzij hulp van Mark, André, Garry en Bert zijn van alle titels (2020) inmiddels songteksten toegevoegd. Via de hyperlink van een titel is de tekst op te halen.

Inmiddels zijn ook van de meeste titels de scans van de platenhoezen toegevoegd (met dank aan Hans, Rob en Wil). Van de titels waar (*) achter staat, ben ik nog op zoek naar een scan van de hoes! Bij een aantal titels is tevens een link naar een YouTube video opgenomen. Deze titels zijn aan dit icoontje:te herkennen. Veel plezier!

Op veler verzoek heb ik een zoekmodule aan deze site toegevoegd. Als je een bepaald (deel van de) tekst zoekt, zet dat dan tussen quotes, bijvoorbeeld: "I don't want you". Wanneer twee woorden allebei in de tekst moeten voorkomen, typ dan: love & hate

Aangezien ik nogal wat vragen kreeg over welk nummer er op een bepaalde datum op de eerste plaats in de Nederlandse Hitparade stond, heb ik een extra pagina met dit onderwerp toegevoegd.


ARCHIEF PER JAAR / ARCHIVE BY YEAR

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970


ARCHIEF OP ARTIEST / ARCHIVE BY ARTIST

De artiesten staan gesorteerd op de eerste letter van de achternaam. Dus Tom Jones staat bij de "J".
The artists are sorted by the first letter of the family name. So Tom Jones can be found under the "J".

0-B - C-D - E-G - H-K - L-O - P-R - S - T-Z

ZOEKEN BINNEN DE SITE / SEARCH THIS SITE

Het is hier mogelijk te zoeken op een woord, of een aantal woorden uit de tekst of op de naam van een artiest of groep. Wanneer een exacte combinatie van woorden wordt gezocht, zet deze dan tussen quotes, bijvoorbeeld:
"I don't want you". Wanneer twee of meer woorden in de tekst moeten voorkomen type deze dan gescheiden door een &: shelter & roundabout.

It is possibe to search for a specific word or a combination of words from the lyrics, as well as searching for names of artists or groups. When an exact combination of words is searched, place them between quotes, for example: "I don't want you". When two or more words must appear in the lyrics, separate them by &: shelter & roundabout.


NUMMER 1 / NUMBER 1

Deze nummers stonden in de zestiger jaren bovenaan de Nederlandse Hitparade:
These numbers were on the top of the Dutch chart during the Sixties:

Nummer 1 / Number 1

BEATLES TOUR IN LIVERPOOL

Hier is een reportage te vinden van mijn bezoek aan Liverpool

MUSEUM ROCKART IN HOEK VAN HOLLANDMUSIC TIME MACHINE

Ik heb de afgelopen jaren een aantal afleveringen gemaakt voor The Music Time Machine, een wekelijkse "popumentaire" over artiesten in de jaren zestig en zeventig. Via onderstaande links zijn deze programma's van elk ongeveer een uur, te beluisteren. Veel plezier ermee!

Q65, deel 1:
Q65, deel 2:

Den Haag Popstad, deel 1:
Den Haag Popstad, deel 2:
Den Haag Popstad, deel 3:
Den Haag Popstad, deel 4:

Motions, deel 1:
Motions, deel 2:

Sandy Coast, deel 1:
Sandy Coast, deel 2:

Cuby + Blizzards, deel 1:
Cuby + Blizzards, deel 2:
Cuby + Blizzards, deel 3:

Jagger & Richards, deel 1:
Jagger & Richards, deel 2:

GASTENBOEK / GUESTBOOK

Teken mijn gastenboek / Sign my guestbookINTRODUCTION

My name is Paul. I was born in the year 1950 and have experienced the sixties period thoroughly. Every week I collected the new Dutch chart at the record shop and recorded the data of the titles in a card file. I spent every cent of my money buying records at that time but, stupidly enough, I have sold or given away most of those records. It's a pity that I also discarded those card files. Nevertheless I was lucky to compile an overview of all hits of the sixties by means of a Dutch book called "Hitdossier". That overview comprises all songs that hit the Dutch charts between 1 January 1960 and 31 December 1970. The total number of hits is 2305, which I all have collected as mp3-files. So by now I have a complete musical archive of the sixties!

Through this website I want to give information about the hits of the sixties, the artists and the lyrics. This site was launched on 23 February 2003 and will be extended and embellished regularly. At this moment you can link to the overviews by year via the preceding hyperlinks. Until 1965 the information was based on charts that were not yet weekly published. From 2 January 1965 on you will find all titles that have hit the Veronica Top-40 chart, if only for one week at position 40. The last two columns show respectively the highest position reached and the number of weeks the title stayed in the chart. Enjoy the website and please send your reactions, questions and remarks to (E-mail).

Thanks to Mark, André, Garry and Bert, lyrics from all titles (2020) could be added. You can read the lyrics by clicking the hyperlink.

I've started adding scans of the record sleeves to this website (thanks to Hans, Rob and Wil). I'm still searching for the scans of titles with the indication: (*). For a number of titles a YouTube link is added. These titles are indicated by the icon:. Enjoy!

On special request I have added a search module to this site. If you're searching for a certain (part of the) text, place it between quotes, for example: "I don't want you". In case you want two words both to appear in a text, then type: love & hate

Because I received a lot of questions about wich title was number 1 in the Dutch Chart on a particular day, I've added a special page for this purpose.