Adèle, Leen & Piet - Als Je Mekaar Niet Meer Vertrouwen Kan
ADÈLE, LEEN & PIET - ALS JE MEKAAR NIET MEER VERTROUWEN KAN
(H. Bannink; E. Asser)
Philips 6012 006

Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe
Ik wil naar Edam, naar mijn nicht toe
Maar de treinmachinist is een vreemde sadist
En die rijdt voor de gein naar Maastricht toe
Het resultaat zou zijn: ik nooit meer met de trein, want

Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer, hè jongens?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer

Ik wil in de winkel wat kopen
Pak de lift in plaats van te lopen
Ineens staat hij stil en hoe hard ik ook gil
Pas na zes weken doen ze hem open
Ik denk wel even na voor ik daar weer binnen ga, want

Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer

Luuke

De hardloopster, Nellie van Norden
Versloeg elke vrouw op de horde
Toen bleek ze een heer, want ze was op een keer
Als baby verwisseld geworden
Je twijfelt aan je geest wanneer je zoiets leest, want

Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer

Ik vlieg op mijn zomeradres an
Ineens komt daar de stewardess an
Stap maar uit boven zee, je mag niet verder mee
Want het reisbureau is op de fles, man
Ja zeg op die manier is vliegen geen plezier, want

Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer

Allemaal

Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer

Stel nou voor er breekt ergens een brand uit
En de brandweerlui steken geen hand uit
De politie komt ook, maar bij 't zien van de rook
Rijdt ie haastig de andere kant uit
Dan zeg ik: het wordt tijd voor een andere overheid, want

Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer

Allemaal

Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer

Allemaal

Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer

Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer