Trubadours Of Dubrovnik - Jedan Dan
TRUBADOURS OF DUBROVNIK - JEDAN DAN
(Dj. Dusic; S. Kalogjera; S. Strazicic)
Columbia CH 310

Jedan dan, samo jedan dan
Onaj pravi presudan cudan dan
Jedan dan, samo jedan dan
Pa da bude sav život radostan

Jedan dan, samo jedan dan
Onaj pravi presudan cudan dan
Jedan dan, samo jedan dan
Pa da bude sav život radostan

Dani svi, svi k'o jedan dan
Prode dobro znam
A ljubav moja nece
Danju živim, danju dajem sve

Jedan dan, onaj pravi dan
To je život, pun život nije san
Jedan dan, onaj pravi dan
To je mladost, ljubav, radost, stvaran dan

Jedan dan, samo jedan dan
Onaj pravi presudan udan dan
Jedan dan, samo jedan dan
Pa da bude sav život radostan

Dani svi, svi k'o jedan dan
Prode dobro znam
A ljubav moja nece
Danju živim, danju dajem sve

Jedan dan, onaj pravi dan
To je život, pun život nije san
Jedan dan, onaj pravi dan
To je mladost, ljubav, radost, stvaran dan