Bert Kaempfert - Red Roses For A Blue Lady
BERT KAEMPFERT - RED ROSES FOR A BLUE LADY
(S. Tepper; R. Brodsky)
Polydor 59 009

Instrumentaal (Geen tekst) / Instrumental (No lyrics)