Corry Brokken - La Mamma
CORRY BROKKEN - LA MAMMA
(C. Aznavour; R. Gall; L. Post)
Philips 327 642 JF

Zij is zigeunerkoningin
Zij heeft de trots van een vorstin
En toch zegt iedereen la Mamma

Zij is de moeder wijs en goed
Van kinderen met zigeunerbloed
Maar ook haar onderdanen zijn
Verstrooid als zand in de woestijn

Zij voelen hoe dat weet men niet
Het lijkt of men het voorziet
En de zigeunerkaravaan vertrekt
Komt overalvandaan naar la Mamma

Over de bergen, het ravijn
Zij moeten bij la Mamma zijn
Het wordt de laatste reis, la Mamma

En elke voerman maant tot spoed
Men weet, men voelt in elke stoet
En zacht weemoedig klinkt een lied
Van stil verdriet
Av‚ Maria, Av‚ Maria

La Mamma wacht dat voelt een kind
Ze gaan gedragen door de wind
Zo als het altijd is gegaan
Ze komen overal vandaan

Ze zijn op tijd, staan om haar heen
Ze lieten haar zo vaak alleen
Maar nu is iedereen bij Mamma

Haar zwarte haar werd zilvergrijs
Haar hart was mild, haar liefde wijs
Het afscheid valt haar nu niet zwaar
Ze kwamen allemaal voor haar

Nog eenmaal gaat haar blik in 't rond
Naar Georgio, eens een vagebond
En Mario de gitarist
La Mamma heeft ze zo gemist
Oh la Mamma

Zij was zigeunerkoningin
Zij had de trots van een vorstin
En toch zei iedereen la Mamma

Zij was de moeder wijs en goed
Van kinderen met zigeunerbloed
Zij staan nu allen om haar heen
La Mamma laat ze nu alleen
Av‚ Maria

Zij slaan een kruis en bidden zacht
Haar laatste dag wordt eeuwig nacht
Een laatste kus, zij moeten gaan
Zij kwamen overal vandaan

Maar haar beeld, haar hart, haar geest
Zal bij hen zijn